Tin cổ đông

Thông báo chứng nhận đăng ký chứng khoán

In bài này
Được viết ngày Thứ năm, 12 Tháng 9 2019 Ngày đăng

            Ngày 09/09/2019 Công ty cổ phần Bia – Nước Giải Khát Sài Gòn – Tây Đô nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 40/2019/GCNCP-VSD cấp ngày 06/09/2019 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam. Chứng nhận Công ty cổ phần Bia – Nước Giải Khát Sài Gòn – Tây Đô đã đăng ký chứng khoán và được cấp mã chứng khoán kể từ ngày 06/09/2019

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Bia - Nước Giải Khát Sài Gòn - Tây Đô

Mã chứng khoán: STD

Mã ISIN: VN000000STD0

Mệnh giá: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Số lượng chứng khoán đăng ký: 20.000.000 cổ phiếu (Hai mươi triệu cổ phiếu)

Giá trị chứng khoán đăng ký: 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng)

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

 

           Nay Công ty cổ phần Bia – Nước Giải Khát Sài Gòn – Tây Đô trân trọng thông báo đến quý cổ đông Công ty được biết: để quý cổ đông thực hiện các thủ tục mở tài khoản và lưu ký chứng khoán để việc giao dịch chứng khoán được dễ dàng

        Trân trọng thông báo!

 

Các tin khác

Lượt xem: 4011
Đầu trang Quay lại